Privacyverklaring.

OVER ONS PRIVACYBELEID

Mozaiektegeltjes-enzo geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jouw en jouw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
mozaiektegeltjes-enzo. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van
een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over jouw door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jouw uit op welke wijze
wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij heb met
betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen heb over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot jouw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te
verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen.

 

Webhosting

MijnWebwinkel

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MyOnlineStore. MyOnlineStore verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MyOnlineStore heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw
persoonsgegevens te voorkomen. MyOnlineStore is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Roundcube Webmail

Onze website maakt gebruik van Roundcube Webmail, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig
van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die jij ontvang
van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van
Roundcube WebmailRoundcube Webmail zal jouw
naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze
website is verzonden zie jij de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van onze website
ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Jouw persoonsgegevens worden door

Roundcube Webmail beveiligd opgeslagen. Roundcube Webmail maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën
die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
Roundcube Webmail behoudt zich het recht voor om jouw
gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met
derden te delen.

Payment processors

Sisow

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Sisow. Sisow verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw
betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het
recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. Sisow bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
is toegestaan.

PayPal

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van PayPal. PayPal verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw
betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het
recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. PayPal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
is toegestaan.

AfterPay

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van AfterPay. AfterPay verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw
betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. AfterPay heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. AfterPay behoudt zich het
recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. AfterPay deelt in het geval van een aanvraag voor een
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van AfterPay's dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. AfterPay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
is toegestaan.

 

Beoordelingen

Webwinkel Keurmerk

Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkel Keurmerk. Als jij een review achterlaat via Webwinkel Keurmerk dan bent jij verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. Webwinkel Keurmerk deelt
deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. 
Webwinkel Keurmerk publiceert
jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan 
Webwinkel Keurmerk contact met
jou opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij jouw uitnodigen om een review achter te
laten delen wij jouw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot jouw order met
Webwinkel Keurmerk. Zij
gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. 
Webwinkel Keurmerk
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
Webwinkel Keurmerk behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in
te schakelen, hiervoor hebben wij aan 
Webwinkel Keurmerk toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor 
Webwinkel Keurmerk derden inschakelt.


Verzenden en logistiek

Post NL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als jij een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jouw te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres
en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.

 

Boekhouden

Administratie- en belastingsadviesbureau Bouman

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
administratie- en belastingsadviesbureau Bouman. Wij delen jouw naam, telefoonnummer, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze
administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van administratie- en belastingsadviesbureau Bouman. Wij delen jouw naam, telefoonnummer, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Administratie- en belastingsadviesbureau Bouman is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Administratie- en belastingsadviesbureau Bouman gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

E-boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
E-boekhouden. Wij delen jouw naam, telefoonnummer, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze
administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden. Wij delen jouw naam, telefoonnummer, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERKING

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als jij gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw
verzoek - op een later moment contact met jouw op te nemen, vragen wij jouw hiervoor expliciet toestemming. Jouw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Cookies 

Google Analytics: Wij mogen met Google Analtytics-cookies persoonsgegevens van onze websitebezoekers verwerken zonder onze klanten voorafgaande hierover toestemming te hoeven vragen. Onze instellingen om gegevens te kunnen delen in Google Analytics staan uit.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Mozaiektegeltjes-enzo op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij
aangeeft dat jij niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als jij dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Vaste Klanten Actie

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij
aangeeft dat jij niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als jij dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jouw hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe jij zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons
reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post
wenst te ontvangen, zullen wij jouw vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en
kopieën van gegevens ontvangt jij in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen
hanteren.
Jij heb ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat
wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Jij heb altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. Je ontvang dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij jouw op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht

Jij heb altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Jij kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. Jij ontvang dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij jouw op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Jij heb altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. Jij kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. Jij ontvang dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij jouw op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Jij heb altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Jij kan een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. Jij ontvang dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij jouw op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over jouw die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Jij heb in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door of in opdracht van Mozaiektegeltjes-enzo. Als jij bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken
in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan jouw ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je heb bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt jij echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot jouw verwerken, dan brengen wij jouw daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Mozaiektegeltjes-enzo
Zuidlandsestraat 6
3114 PZ Schiedam
Nederland
T 06-57384562
E info@mozaiektegeltjes-enzo.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: Monique Kok-Liefting

(Download de Privaty Policy als PDF bestand.)

WEBWINKELKEURWIDGET

© 2012 - 2021 mozaiektegeltjes-enzo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel